Sponsors!

Voor hen, die in onze gemeenschappelijke toekomst geloven!

Sponsors

Ter wille van de continuïteit van de vereniging, is het wenselijk dat TTV-Valkenswaard alle mogelijkheden benut om financieel draagvlak te creeren en deze te borgen voor de toekomst. Hiervoor dient zij voorzieningen (exposure) te treffen door aantrekkelijkheid, promotie en uitstraling  voor externe partijen te tonen. Deze partijen moeten bereid zijn hiervoor geld en middelen beschikbaar te stellen aan de vereniging. Dit kan via sponsoring (in geld en natura) en – specifiek – in de vorm van kortingen, schenkingen en gratis diensten. Ook is het gewenst, gericht te (be)sturen op het verkrijgen van subsidies, beschikbaar gesteld door overheden en specifieke sportinstellingen of -bonden.

TTV-Valkenswaard zal daarom al het mogelijke doen om haar aantrekkelijkheid continu te verbeteren. Mogelijkheden en kansen hiertoe zijn:  het leveren van (top)prestaties in de nationale bond NTTB (junioren en senioren) en de regionale liga TLE (vanuit eigen training en trainers). Zij zal aanwezig zijn op toonaangevende toernooien, in regionale dag-, week- en sportbladen, op Social Media en zich presenteren op frequent bezochte en perfect ingerichte (w.o. deze) websites. De vereniging zal eigen evenementen en activiteiten ‘met promotionele kracht’ organiseren en promoten in de ‘markt’; zelfs in overleg met de sponsoren. Daarnaast zullen de leden (spelers en recreanten) een positieve houding naar de buitenwereld uitstralen, waardoor de belangstelling om lid te worden bij TTV-Valkenswaard een voorkeurskeuze zal zijn. Bij de sponsors zal duidelijk gezocht worden naar de belangen van de sponsors – doublures in doelgroepen zullen vooraf worden besproken. De bedoeling is uiteindelijk om een netwerk te laten ontstaan, waarbij 1 (de vereniging) + 1 (de sponsoren) + 1 (de spelers/leden) samen 2*3= 6 zal zijn.

Wij gaan graag met elke partij, die serieus geinteresseerd is in een positieve toekomst (door sponsoring) van TTV-Valkenswaard, aan tafel.

Bedankt,

Namens TTV Valkenswaard.

Steun de club!
ACF & Partners
De Harmony group
De Smient
Grieks restaurant Sirtaki
Jaloprint
MCB Nederland
Mota Stucadoor
OIDUTS
Sport Europe
UpToCoffee
VDMO
X