Nieuwjaarsreceptie

Namens het bestuur willen we iedereen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie.
Graag willen we met jullie het glas heffen op zondag 6 januari 2019 vanaf 14.30u.

X